Glagoljicu u Karlovačkoj županiji predstavljamo kartom  s označenim mjestima u kojim su pronađeni zapisi na glagoljici, listine, grafiti u sakralnim objektima ili uklesani u kamen (nadgrobne ploče, dovratnik vrata).

Karta služi kao predložak zaljubljenicima u kulturnu baštinu da se odvaže i krenu u  istraživanje Karlovačke županije, posjete stare utvrde i naselja u kojima se nekada koristila glagoljica. Mjesta posjetite biciklom, pješice ili u okviru izleta automobilom i uživajte u prirodi, gastro ponudi,  od Ogulina do Ozlja.

Listine iz Draganića: 1433, 1436, 1437, 1507, 1513, 1519, 3.1.1519, 1533, 1550.

Listine u Karlovačkoj županiji:
Modruš, Ogulin, Ozalj, Dubovac, Steničnjak, Bosiljevo, Sv.Mikula na Gvozdu, Slunj, Novigrad na Dobri, Belaj, Gaza,Mahično, Orlica kod Karlovca, Fuk (danas Vukmanić) i druge.

Draganić Ozalj Durlinci Bubnjarci Lipnik Svetice Zadobarje Karlovac Rečica Prilišće Novigrad na Dobri Belaj Steničnjak Bosiljevo Ogulin Oštarije Modruš Slunj Cetin Strelča Mlaka na Mrežnici Trg Blagaj

Draganić

23. studenog 1433. Odrjan, sin Ivanov, prodaje zemlju Štefanu Iliiću i njegovim sinovima. 57 58

Va ime Božie, Bg daj amen. Let gospodnjih 1430 treto teče, novebra 20 tri. Ja Odrijan, sin Ivanovi, govorim i svidočim ta list mojim jezikom, kako prodah Štifanu Ilijiću i nega sinom Kušeti i Blažu i Jureti, nim i nih poslidnim, prodah jim jednu zemlu, ka je pri hrasti na poludnik. Toj zemlji jest kotar ot potoka gori v hrast, ot hrasta niže vrhom po razliv niže prikrižja na uvrati, doli v potok. A međaši su Jurje Fabijanić z bratiju. I tu istu zemlu prodah za 3 grivne, 3 za 70 beči, više rečenomu Štefanu š nega sinom, sa vsim tim sadom, ki je na toj zemlji v tom više rečenom kotaru. I gda predavahu tu istu zemlu, tada ponudih nu meju bratiju bližnu i dalnu, prija kupa štifanova; i gda je netiše bližni kupiti, tada ju prodah više rečenomu Štifanu š nega sinmi. Oni ju mani lipo platiše, a ja ju nim prodah s domitom. Ka bi strana to porekla, plaća gospodinu 30 grivan, a svoi dog (tako) pogubla. I na to biše aldomaš nici dobri ljudi: prvi Šimun sin Benedikov, ke na to Boga molil, 2.  Gmazoi sin Stipanov, 3. veliki Laclav, 4. Valent sin Ivanov, 5. Pstane sin Mikov, 6. Jurič sin Ilijin, 7. Jure Fabijanič, 8. Kuše Fabijanić. I na videnie vse bratie ta list bi pisan na pečat plemensku, da je tvrdo i virovano. Va to vrime biše župan Marko v Plemeni.

Pečat je odtrgnut. Izvornik na pergameni u mojoj sbirci.

1436. U Draganiću. Odrjan, sin Ivančačev, iz Draganića, prodaje  dvije zemlje Kušeti Štefaniću. 59

Va ime Božje amen.

Ja Odrjan, sin Ivančaćev, dam vedeti vsakomu i vsim, pred kih lice ta list pride, kao pridah ja moju zemlju oratju Kušete Štefaniću, nega i nemu ostalmu  po nem, ja i moje ostalo po mni, prodanim i neodazvanim vekivečnim zakonom ka leži u vratmi u Ostri Vrh, s talikim opelanjem, koliko se moreta obrnuti na Ostrom Vrhu dvanadeste vomi; a druge v uvrati. Ke iste zemle stoje do puti menoga, ki gre vrhom. I toi zemli jest cena 3 zlate tr 60 pinez. I s tu zemlju vi[e imenovanu dah nemu odmita 5 pinez. I poli te zemlje dah nemu op'ene koliko pristoi na t' isti  odmit više rečeni.

I jošće ja odrjan više rečeni dam vedeti vsakomu, komu se dostoji, kako prodah spet drugu moju zemlju, koj se  govori Pričnica, prodah ju tomu istomu Kušeti više rečenomu i nega bratu Blažu,  za tri zlate, nim i nih ostalim po nih, ja i moje ostalo po mni, prodanim i neodazvanim vekivečnim zakonom. I poli te zemlje dah nim odmita šest pinez. I s tu zemlju dah općine koliko po tom odmite pristoji. I tim zakonom ah nim tu istu vsu zemlju više pisanu, da ih nemzi bantovati ni ja ni moje ostalo po mni po nijedno vrime, I na to bje zgovar 50 grivanj, ki bi proti tomu govoril: da ostaje našemu gospodinu Graišćaku. I opelah nim tu zemlju. I platiše ju vsu sa vsim naplni. I na tu vsu zemlju biše aldomašnici i kmeti ovodi, ko je prvo Valjek Agnežić., ki je Boga molil, druge je jure Fabijanić, treto je Jure...  ... ... jošće Kuše Fabijanić, tr mikula Fabijanić, jošće Paval Novakov sin, ki je Boga molil na pričnicu, jošće knez Laclav Veliki, jošće Martin Zlobanić i Kelemin Laclaval sin, i takoi Grgur Agnežić. I na to nim dah ta list pod pečat plemensku draganićsku. I va to vrime biše sudac plemenski župan Lovrinac. Ljet božjih 1430 šesto tekuća.

Pečat odtrgnut. Izvornik na pergameni u mojoj sbirci.

1533. U Draganićima. Mihalj Bencetić, draganićki župan, dobiva na prikaz jedno zemljište. 235 236
Is Nazarin

Ja župan Mihalj Bencetić, budući va to vrime plemenite bratje Draganić, dam na znanje, ... da prikaza Šime Butković, Mike Bojniković, Ivan Buniković, Matko Miković, Petar Miković, Marko Miković niki potok, kadi učini Ribnik, dobrovolnim zakonom vikuvečnim neodzvanim meni i moemu ostanku... I na to biše aldomašnici, naprvo Mihalj Bencetić, ki na to Boga moli, Ivan Vučković, Grgur Kušećak, Andrij Biličić, Šimun Grabeželić, domin Paval Biličć, Tomaš Franetić, Blaž Domaldović, Martin Biličić, Bartol Lipković, Paval Brcković, Blaž Galović... v letih Gospodnjih 1533.

1550. U Draganiću. Šimun Židećak kupuje jednu oranicu pred Filipom Kontovićem, županom draganićkim. 323

Ozalj

U prvoj prostoriji u prizemlju žitnice, a koja je u nekadašnjoj palači Zrinskih imala funkciju dnevne sobe, nađeno je čak 11 glagoljskih grafita:

1. ČFK3 (1548.)

2. ČFI3 (1528.)

3. I (XVI. st.)

4. ČFKV (1543.)

5. ČFL3 (1558.)

6. ČFK (1540.)

7. ČFKV (1543.)

8. OŽENI SE G(ODPODIN) ZRINSKI (MI)KLUŠ GOSPU KATARINU OD FRANKOPANOV

Na istom zidu nalazi se grafit pisan latinicom koji također spominje vjenčanje Nikole Šubića Zrinskog s Katarinom Frankopan: 1544 THO LETO OSENI KNEZ MICLOVS ZRINSCHI BAN HERVACHI SLOVINSKI I DALMACIE GOSPODICNV CHATARINV KCERIIV KNEZA FERANTA FRANCHAPANA THO PISA PETAR CHERVACHICH GVSAR GOSPODINA BANA A KI TO .......

9. ČHG ..... MISECA AI TO PISA [Ž]AKA[N]..... (1604. ..... miseca na 11. To pisa žakan.....)

10. ČFKG TO PISA IVAN TVRD(O)SLAV(I)Ć   (1544. To pisa Ivan Tvrdoslavić)

11. (Č)FMZ VA TO VRIME   (1569, va to vrime...)

Listine pisane u Ozlju 1433.,1437.,1479.,1541.,1544.,

U Ozlju 3. svibnja 1437. godine. Knez Bartol Frankapan naznačuje ozaljskim purgarima žirovno ispaššće uz kmetove svoje u Mirkovu polju. 59 60

- OZALJ – CRKVA SV. VIDA

Prilikom postavljanja novog crkvenog poda, pronađena su 3 kamena ulomka s natpisima, od kojih su se dva mogla spojiti. Radi se vjerojatno o natpisa s grobnice plemićke obitelji Hotković vjerojatno iz 16. st.:

1. HOTKOVIĆA N(?) O(?).....

2. ......TO E [G]R[OB]N(I)CA......

Durlinci

- DURLINCI (BRATOVANCI) – CRKVA SV. BLAŽA
Originalno u pločniku ispred oltara, kasnije postavljen na povišen položaj, nalazi se kamena ploča s uklesanim glagoljskim natpisom:
Č [H] D[U]ŠU POMIL(U)J AMEN (1600. Dušu pomiluj amen)Bubnjarci

19. veljače 1597. U Bubnjarcima. Oporuka kneza Ferenca Herendića.  304

Lipnik

Pod Lipnikom 4.lipnja 1465. godineSvetice

- SVETICE – CRKVA ROĐENJA BDM

Kod trećeg lijevog oltara u podu se nalazi ulomak natpisa:

.....SE.....

Zadobarje

- ZADOBARJE – KAPELA SV. ANTUNA PUSTINJAKA
Na freskama unutar apside kapele otkrivena su dva glagoljska natpisa:
1. ČFJZ (1539.)
2. .....S(VE)TU.....Karlovac

Rečica

2. veljače 1595. U Riečici. Matija Radošević nagađa se s knezom Petrom hruševačkim za neki kvar.

Prilišće

Novigrad na Dobri

Pisani zapisi iz 1472., 1565., 1567. i grafiti na zidu sveitšta crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije
Tri listine objevljene u knjizi Acta Croatica, Ivana Kukuljevića Sakscinskog upučuju nas da se na ovom prostoru koristila glagoljica.
U prvoj listini iz 1472.godine u Novog grada, Juraj, plovan Novogradski, izručuje fratrima sc. Marije na Ospu neku kuću, koju im je prodao Fabijan Čehović.
Knez Štefan Frankopan u Novom gradu na Dobri 13. studenog 1565. godine daje popu Matiju Miloniću prebandu svetog Vida pod Bribirom.
I posljednja treća listina datirana na 1. ožujka 1567. godine u Novom gradu na Dobri, kojom knez Stjepan Frankopan daje Pavlu Trkčiću nekoliko sela.
Grafiti na
- NOVIGRAD NA DOBRI – CRKVA UZNESENJA BDM
Na zidu svetišta nalazi se grafit iz 16. Ili 17. st.:
ITA V TD(?) AMEN
NOVIGRAD NA DOBRI
U Novom gradu 1472. godine. Juraj, plovan novogradski izručuje fratrima sv. Marije na Ospu neku kuću, koju im je prodao Fabijan Čehović.


U Novom Gradu na Dobri 13. studenog 1565. godine. Knez Štefan Frankapan daje popu Matiju Miloniću prebandu svetog Vida pod Bribirom.
1. ožujka 1567. U Novom gradu na Dobri. Knez Stjepan Frankapan daje Pavlu Trkčiću nekoliko sela. 332
U Novom gardu na Dobri, 1. ožujka 1567. godine, Knez Stjepan Frankapan daje Pavlu Trkčiću nekoliko sela.

Belaj

6. veljače 1512.U Belaju. Porotnici svjedoče da Jurjevce ide treći dio Nekorićah.


Steničnjak

Listine iz Steničnog 1504. i 1513. godine  (izvor  Acta cratica autor Ivan Kukuljević Sakscinski iz 18xx godine.

U Steničnom, 3. veljače 1504. godine. Knez Andrija Blažević daruje jedan vrt Vidasu Štefilići.


Stenični 1513. godine. Knez Jurko Pisac kupuje zemlje od udovice Pavla Benclina pred sudcem steničkim Mikulom Antonovićem.


Bosiljevo

5. lipnja 1461. U Bosiljevu. Matko Grebčić, župnik, gojmerski, daruje jedno selo crkvi sv. Mikule na Gvozdu.

Ogulin

Oštarije

1594. U Oštariji. Napis na stupu napuštene crkve u Oštariji kod Ogulina. 298

Modruš

Slunj

Listina napisana na glagoljici u Slunju 5. travnja 1492. godine govori da knez Mihovil Frankapan daruje samostanu Blažene Djevice Marije u Zažičnu dva ždrieba zemlje.Cetin

U Cetinu oko 4. kolovoza 1567. godineFerenc Frankapan piše knezu Sigmundu Zermegu poradi neke daće svojih ljudi preko Kupe


Strelča

8. svibnja 1502. U Strelčah. Braća Benšići daruju svoju sjonokošu Vidasu Štefliniću

iz Korenice. 183

Mlaka na Mrežnici

Mlaka na Mrežnici

14.siječnja 1583. Zadužni list kneza Duje Vukovića na novce što ih je posudio od kneza Mihajla Herendića.  335 336

Trg

- TRG – CRKVA SVIH SVETIH
Na sjevernom zidu crkvene lađe, nalazi se ulomak grafita:
GAP..... F(?) ..... Ž(?) D(?)..... A.....
Osim grafita, u crkvi se nalazio danas nestali natpis na nadgrobnoj ploči trškog župnika (1501.-1516.) Benka Jakovčića.Blagaj

1420.-1450. Štefan knez Blagajski moli kneza Pera Zrinskog, da pusti Šimuna Mehanovića i da učini, da se tomu Šimunu dugovi isplate.